درباره ما

انتشارات جامعه اسلامی هنرمندان با هدف نشر آثار مرجع و مفید در عرصه فرهنگ و هنر در سال ۱۳۹۵ و در ذیل هیات اسلامی هنرمندان راه اندازی شد و فعالیت خود را آغاز نمود.

این مجموعه با نیازسنجی صورت پذیرفته و همچنین با هدف گذاری دقیق در جهت حمایت از نویسندگان ارزشی و متعهد امید دارد بتواند نقشی موثر در تبیین محتوای مبنایی در عرصه فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی داشته باشد.