عرضه آثار در نشرآنلاین

یکی از مهمترین دغدغه فعالان عرصه چاپ و نشر کتاب، نحوه عرضه آثار برای مخاطبان است. موضوعی که انجام آن از روش های سنتی، بسیار سخت و ملال آور خواهد بود و با پیشرفت های صورت گرفته در فناوری های نوین، نمی تواند این روش ها پاسخگوی نیازهای روز مخاطبان آثار باشد.
با توجه به درک این نقصان، انتشارات جامعه اسلامی هنرمندان اقدام به راه اندازی سامانه نشرآنلاین نموده و امکان عرضه کلیه آثار مولفین و ناشران فرهنگی و هنری را از این طریق فراهم نموده است.

فرآیند تحقق این همکاری در ذیل ترسیم شده است:

۱. ارایه درخواست

کلیه صاحبان آثار می توانند با تکمیل دقیق فرم درخواست عرضه آثار در سامانه نشرآنلاین، در این زمینه تقاضای خود را اعلام نمایند.

۲. بررسی درخواست های دریافت شده

درخواست ارایه شده توسط کارشناسان انتشارات مورد ارزیابی قرار می گیرد.

در این مرحله ملاحظات و استانداردهای مورد نظر سامانه  بررسی خواهد شد و در زمان کوتاهی نتیجه به صاحب اثر اعلام می گردد.

۳. تماس با صاحب اثر

در صورتی که در بررسی اولیه، اثر واجد شرایط لازم تشخصی داده شود، با صاحب اثر تماس گرفته می شود تا یک نسخه از آن به سامانه ارسال گردد.

۴. عقد توافق نامه همکاری

پس از تایید نهایی اثر، نشرآنلاین برای حفظ حقوق مولفین و عرضه کنندگان آثار در سامانه، اقدام به عقد توافق نامه با ایشان می نماید تا این فرآیند در ساختاری مشخص و قانون مند به مرحله اجرا درآید.

۵. عرضه اثر در سامانه نشرآنلاین

پس از امضای توافق نامه بین طرفین، اثر مورد نظر در سامانه نشرآنلاین عرضه خواهد شد و صاحب اثر می تواند از مزایای این سامانه به صورت رایگان بهرمند گردد.