همکاری

نشر جامعه اسلامی هنرمندان در راستای حمایت از مولفان آثار فرهنگی و هنری و همچنین نوقلمانی که در این حوزه فعالیت می نمایند، شرایطی ایجاد نموده است که بر بستر سامانه نشرآنلاین امکان ارایه درخواست بررسی آثار تالیفی و یا ترجمه ای، بدون محدودیت و با توجه به شرایط مندرج در سایت مهیا گردد.

یکی از مهمترین دغدغه فعالان عرصه چاپ و نشر کتاب، نحوه عرضه آثار برای مخاطبان است. موضوعی که انجام آن از روش های سنتی، بسیار سخت و ملال آور خواهد بود و با پیشرفت های صورت گرفته در فناوری های نوین، نمی تواند این روش ها پاسخگوی نیازهای روز مخاطبان آثار باشد.
با توجه به درک این نقصان، انتشارات جامعه اسلامی هنرمندان اقدام به راه اندازی سامانه نشرآنلاین نموده و امکان عرضه کلیه آثار مولفین و ناشران فرهنگی و هنری را از این طریق فراهم نموده است.