تقاضای بررسی اثر

نشر جامعه اسلامی هنرمندان در راستای حمایت از مولفان آثار فرهنگی و هنری و همچنین نوقلمانی که در این حوزه فعالیت می نمایند، شرایطی ایجاد نموده است که بر بستر سامانه نشرآنلاین امکان ارایه درخواست بررسی آثار تالیفی و یا ترجمه ای، بدون محدودیت و با توجه به شرایط ذیل مهیا گردد.

تکمیل فرم پیشنهاد همکاری

پدیدآورندگانی که به نشر کتاب در انتشارات جامعه اسلامی هنرمندان تمایل دارند، با توجه به موضوع اثر، فرم «پیشنهاد همکاری» را در سامانه نشرآنلاین تکمیل می کنند. در این مرحله، به ارسال متن اثر پیشنهادی نیازی نیست.

تماس با صاحب اثر

در صورتی که اثر در حوزه فعالیت نشر جامعه اسلامی هنرمندان قرار داشته باشد و مناسب برای بررسی تشخیص داده شود، برای دریافت متن اثر با پدیدآورنده تماس گرفته خواهد شد.

حمایت از نوقلمان

حمایت از نوقلمان و افرادی که به تازگی به این حوزه از فعالیت وارد شده اند مورد توجه خواهد بود و اثر آن‌ها را برای بررسی پذیرفته می شود.

ارسال اثر به انتشارات

پس از تماس با پدیدآورنده، برای بررسیِ اثر باید متن کاملِ در اختیار نشر جامعه اسلامی هنرمندان قرار بگیرد. فایل کامپیوتری و یا بخشی از اثر پذیرفته نمی‌شود.
در مورد آثار ترجمه‌شده، باید نسخه اصلیِ کتاب نیز ارائه شود.

بررسی نهایی اثر و اعلام نتیجه

زمان تقریبی بررسیِ اثر ۱۵روز کاری است.
نشر جامعه اسلامی هنرمندان برای پذیرش یا نپذیرفتن آثار پیشنهادی، بر اساس معیارها و ملاحظات خود تصمیم می‌گیرد. پذیرفته نشدن اثر لزوماً به معنای پایین بودن کیفیت آن نیست.

عقد قرارداد همکاری

در صورتی که اثر مورد تایید قرار گیرد، بر اساس معیارهای و استانداردهای انتشارات، پیشنهاد عقد قرارداد به مولف و یا مترجم ارائه خواهد شد.

بدیهی است نوع قرارداد بر اساس درجه بندی کیفی اثر پیشنهاد می گردد.

اخذ مجوز و چاپ اثر

در نهایت و پس از عقد قرارداد همکاری مراحل مربوط به چاپ اثر آغاز خواهد شد.

جهت آشنایی با مراحل چاپ کتاب اینجا کلیک کنید